TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA DO NASZYCH SEKCJI

SEKCJA SPORT to więcej, niż marka, nazwa firmy czy logo.

To instytucja rozwoju Twojego dziecka, stworzona przez małżeństwo z pasją do ruchu. Trener, a jednocześnie fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i jego żona fizjoterapeutka z powołania – tworzą zajęcia dla Twojego dziecka.

On – na co dzień pracuje z Twoimi dziećmi by były nie tylko sprawne fizycznie, ale także by miały mocne fundamenty swoje go „ja”, znały własną wartość, były pewne siebie i chętnie pomagały innym.

Ona- rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące aktywizacji i dysfunkcji narządu ruchu, konsultuje głównie sprawy ortopedyczne, a także dba o różnorodność ćwiczeń na zajęciach. Jest także operatorem kamery, reżyserem i fotografem naszych pociech.

AR_sesja058